قیمت انواع پیچ و مهره استاندارد

پیچ و مهره استاندارد  در انواع دستگاه های مختلف استاندارد بر اساس انواع استانداردها تولید می شوند.استانداردها انواع مختلفی دارند که به صورت متریک و اینچی می باشند. دستگاه های استاندارد آمریکایی استاندارد پیچ و مهره را به صورت اینچی تعریف می کنند اما دستگاه های استاندارد دیگر استاندارد پیچ و مهره را به صورت متریک و میلی متری تعریف می کنند.  انواع پیچ و مهره استاندارد در دستگاه استاندارد ASTM  پیچ ها با دنده های اینچی ساخته می شوند و در دستگاه استاندارد DIN  پیچ ها با دنده های میلی متری ساخته می شوند.

استاندارد DIN  پیچ و مهر

این استاندارد توسط کشور آلمان تهیه شده و انواع پیچ و مهره ها را از نظر کلاس،شکل،گرید،سایز،طول و … در یک لیست استاندارد مورد بررسی قرار داده است.این نوع استاندارد از دقت و پردازش بالایی برخوردار است بنابراین اغلب  در سراسر دنیا طبق این استاندارد پیچ و مهره انتخاب می شود. چون که کشور آلمان استاندارد DIN  را پایه گذاری کرده است سایر کشور ها پیچ و مهره های موردنیاز صنایع نطامی خود را  به صورت مستقیم از خود کشور آلمان تهیه می کنند.  انواع پیچ و مهره استاندارد

گرید های استاندارد DIN پیچ و مهره ها

DIN 933  پیچ و مهره های شش گوش تمام دنده با کلاس 8.8 و 10.9و 12.9 DIN 558 پیچ و مهره های شش گوش تمام دنده با کلاس 8.8 DIN 931 پیچ و مهره های شش گوش نیم دنده با کلاس 8.8 و 10.9و 12.9 DIN 601پیچ و مهره های شش گوش نیم دنده با کلاس 4.8 DIN 7990 پیچ و مهره کلاس 10.9 DIN 6914 پیچ و مهره شش گوش درشت کلاس 10.9 DIN 6921 پیچ شش گوش سرفلنج دار با کلاس 4.8 و 8.8 DIN 913 پیچ آلن مغزی سرتخت DIN 914 پیچ آلن مغزی سرتخت مخروطی DIN 915 پیچ آلن مغزی سر پخ DIN 912 پیچ آلن گل دار با کلاس  8.8 و 10.9و 12.9 DIN934 مهر های شش گوش متریک استاندارد برای انواع پیچ شش گوش و آلن DIN 6915 مهره های درشت با قطر 12 الی 32 میلیمتر    انواع پیچ و مهره استاندارد همچنین استاندارد ASTM  از پرکاربردترین استانداردها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در جهان می باشد که دارای بیش از 30 گریدمختلف برای انواع پیچ و مهره ها می باشد .    

دیدگاهتان را بنویسید